fbpx

Smart Dialer - Hệ thống quay số thông minh

Hệ thống quay số thông minh hỗ trợ các công nghệ quay số tân tiến: Automatic Call, Predictive Call, Preview Call, Lowest cost routing, Random number routing, API Integration

Lợi ích của giải pháp

Tính năng nổi bật

Tích hợp Call Center / Contact Center

Tích hợp các công nghệ quay số với hệ thống Call Center/ Contact Center

Automatic Call

Thiết lập gọi ra tự động theo file ghi âm, kịch bản IVR tự động, Text to Speech (TTS): chuyển văn bản thành giọng nói

Predictive Call

Hỗ trợ quay số tự động khi gọi ra, giúp lọc bỏ các khách hàng không nghe máy & tăng tương tác của tư vấn viên

Preview Call

Chiến dịch tương tác ra thủ công cho phép agent chủ động thực hiện gọi ra

API Integration

Tạo các chiến dịch gọi ra thông qua các phần mềm bên thứ 3 hoặc phần mềm có sẵn

Nền tảng Caresoft cung cấp khả năng tiếp cận & chăm sóc khách hàng hoàn hảo

Scroll Up