fbpx
Call Center 400,000 /user/tháng
Smart Dialer Liên hệ
Contact Center 660,000 /user/tháng
Chi phí khảo sát hạ tầng, triển khai, đào tạo
Thu 1 lần đầu tiên
2,000,000
Liên hệ
2,000,000
Bổ sung user chỉ sử dụng ticket (/user/tháng)
User chỉ sử dụng ticket trên máy tính và điện thoại, không có quyền sử dụng các chức năng khác của Call Center, Contact Center
125,000
Liên hệ
125,000
Bổ sung thêm máy nhánh - extension pbx (/máy nhánh/tháng)
Bổ sung thêm máy lẻ ipphone/softphone chỉ nghe/gọi
50,000
Liên hệ
50,000
Hỗ trợ dịch vụ
Các hình thức hỗ trợ dịch vụ
Self-service
Khách hàng tự tra cứu cách sử dụng trên Help Center
Hỗ trợ qua Email: [email protected]
Hỗ trợ qua [email protected]
8x5
8x5
8x5
Hỗ trợ qua Livechat
Hỗ trợ qua in-app live chat
8x5
8x5
8x5
Hỗ trợ qua Tổng đài: 02473048222
Tổng đài: 02473048222
24x7
24x7
24x7
SLA dịch vụ
Cam kết chất lượng dịch vụ
99.9%
99.9%
99.9%
Tích hợp phần mềm
Tích hợp caresoft với các phần mềm bên thứ 3
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Thời gian lưu trữ
Thời gian lưu trữ lịch sử dữ liệu (Số tháng gần nhất)
Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng, ticket...
12
12
12
Mở rộng thời gian lưu trữ dữ liệu (/user/tháng)
10,000
10,000
Thời gian lưu trữ file ghi âm (Số tháng gần nhất)
12
12
12
Mở rộng thời gian lưu trữ file ghi âm (/user/tháng)
5,000
5,000
Mở rộng thêm email (/đầu số/tháng)
Mở rộng thêm email so với số email mặc định
100,000
Số lượng cuộc chat đồng thời
Số lượng cuộc chat đồng thời
Không giới hạn
Chat Rating
Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat
Pre-Chat form
Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat
Offline form Cho phép khách hàng gửi tin nhắn offline khi không có agent sẵn sàng phục vụ
Chuyển chat giữa các agents, phòng ban
Chuyển chat giữa các agents, phòng ban
Mẫu trả lời nhanh
Mẫu trả lời nhanh
File Sending
Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng
10MB
Chat nội bộ
Chat nội bộ giữa các agent với nhau
Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất
Triggers Tự động tạo các hành động dựa trên điều kiện được thiết lập
Visitor list Giám sát tất cả các khách hàng đang vào website
Real Time Monitoring Giám sát các chỉ số hàng đợi chat, năng suất trung bình hàng đợi...
Tùy chỉnh box chat Admin tùy chỉnh các thông tin liên quan đến box chat như màu sắc, tiêu đề, nội dung chào...
Báo cáo tổng quan
Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat
Báo cáo chi tiết
Báo cáo các chỉ số (số lượng chat, sỗ chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình....). Báo cáo trạng thái online/offline//đăng nhập/đăng xuất của agent
Conversation Khi khách hàng rời website, cuộc hội thoại tự động chuyển thành email để tiếp tục trò chuyện
Chủ động liên hệ lại với khách hàng Agent có thể chủ động chat lại cho khách hàng khi khách hàng còn online trên website
Visitor list Cho phép thống kê được số lượng khách hàng đang online trên website của khách hàng
Cập nhât thông tin khách hàng khi đang xử lý Cho phép agent cập nhật thông tin khách hàng, phân loại khách hàng theo thuộc tính động khi agent đang trao đổi với khách hàng
In-app web chat Nhúng box chat vào giao diện web của các khách hàng sử dụng dịch vụ phần mềm; in-app web chat phù hợp với doanh nghiệp cung cấp phần mềm B2B
Visitor Tracking Lưu lại thông tin khách hàng vào website (GA id, campaign id, các link truy cập...)
Multi - brand 1 domain tiếp nhận và xử lý chat cho nhiều website, các website có các service phục vụ khác nhau
Định tuyến tự động comment từ Page tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, gặp gần nhất Các comment trên facebook page sẽ được lấy về tự động chia cho nhân viên xử lý
Định tuyến tự động inbox message từ Page tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất Các inbox message trên facebook page sẽ được lấy về tự động chia cho nhân viên xử lý
Tự động ẩn comment chứa Email, số điện thoại
Tự động ẩn comment chứa Email, số điện thoại
Cho phép like bài viết
Mẫu trả lời nhanh
Mẫu trả lời nhanh
Giao diện trả lời comment
Giao diện web-based trong phần mềm
Giao diện trả lời inbox mesage
Giao diện web-based trong phần mềm
Báo cáo tổng quan
Báo cáo số lượng, báo cáo miss chat, báo cáo AHT...
Báo cáo chi tiết
Báo cáo số lượng, báo cáo miss chat, báo cáo AHT...tới từng nhân viên
Cảnh báo Fanpage Facebook bị mất kết nối
Thiết lập cảnh báo khi Fanpage bị mất kết nối sẽ gửi thông báo về Email được cài đặt nhận cảnh báo
Cập nhât thông tin khách hàng khi đang xử lý
Cho phép agent cập nhật thông tin khách hàng, phân loại khách hàng theo thuộc tính động khi agent đang trao đổi với khách hàng
Chủ động liên hệ lại với khách hàng
Agent có thể chủ động chat lại cho khách hàng khi khách hàng còn online trên Facebook
Tích hợp Zalo OA
Định tuyến tự động các zalo msg tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất Các tín nhắn zalo trên Zalo OA sẽ được lấy về tự động chia cho nhân viên xử lý
Tự động tạo user người dùng quan tâm OA Agent có thể gửi tin nhắn zalo tới các user này
Mẫu trả lời nhanh Mẫu trả lời nhanh
Giao diện trả lời zalo msg Giao diện web-based trong phần mềm
Báo cáo tổng quan Báo cáo số lượng, báo cáo miss chat, báo cáo AHT...
Cập nhât thông tin khách hàng khi đang xử lý Cho phép agent cập nhật thông tin khách hàng, phân loại khách hàng theo thuộc tính động khi agent đang trao đổi với khách hàng
Chủ động liên hệ lại với khách hàng Agent có thể chủ động chat lại cho khách hàng
Báo cáo chi tiết Báo cáo số lượng, báo cáo miss chat, báo cáo AHT...tới từng nhân viên
Định tuyến tự động ticket tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, luật gặp gần nhất Các ticket được tạo từ các nguồn sẽ được tự động chia việc cho nhân viên
Tự động chuyển Live Chat thành ticket
Nội dung Live Chat tự động chuyển thành ticket sau khi kết thúc phiên chat
Tự động chuyển facebook comment, inbox message thành ticket
Nội dung tương tác qua facebook page sẽ tự động chuyển thành ticket sau khi kết thúc phiên
Tự động chuyển voicemail thành ticket
Chuyển đổi các voicemail khách hàng để lại lời nhắn thành ticket và chia cho nhân viên, ticket có gán sẵn file ghi âm...
Tự động chuyển cuộc gọi nhỡ thành ticket
Chuyển đổi các miss call thành ticket và chia cho nhân viên
Tự động mở ticket khi agent tiếp nhận cuộc gọi
Tự động mở ticket khi agent tiếp nhận cuộc gọi
Tự động chuyển Email thành ticket
Nội dung tương tác qua Email sẽ tự động chuyển thành ticket gắn với khách hàng, hỗ trợ plain-text và html
Tự động chuyển SMS thành ticket
Nội dung tương tác qua SMS sẽ tự động chuyển thành ticket gắn với khách hàng
Tạo ticket từ web
Agent tạo ticket trong giao diện phần mềm
Tạo ticket qua API
Tạo ticket qua API từ các phần mềm bên thứ 3
200 RPH
500 RPH
Chuyển đổi ticket giữa các các phòng ban, các agent
Các agent, phòng ban có thể luân chuyển ticket cho nhau để cùng xử lý 1 công việc
Dynamic field
Admin doanh nghiệp chủ động thay đổi các trường thông tin liên quan đến ticket
Customize view
Admin doanh nghiệp tùy chỉnh các view hiển thị danh sách ticket
Business Rule
Thiết lập cơ chế điều hành ticket doanh nghiệp linh hoạt theo yêu cầu
Business Hour
Thiết lập lịch làm việc và lịch nghỉ
SLA
Thiết lập thời gian cam kết xử lý của ticket
Trigger
Tự động tạo các hành động dựa trên điều kiện được thiết lập
Automation
Tạo các trigger chạy theo lịch định trước
Split / Merge
Tách/ hợp các nội dung tách biệt
Survey
Tự động gửi khảo sát chất lượng xử lý qua email khi ticket được đóng
Macros
Định nghĩa các mẫu trả lời sẵn
Đánh giá chất lượng xử lý ticket
Nội bộ chủ động đánh giá và chấm điểm quá trình xử lý ticket của agent
Organization
Gom nhóm các khách hàng liên hệ vào cùng 1 tổ chức
File đính kèm ticket
Kích thước tối đa file đính kèm
20 MB
20 MB
Báo cáo tổng hợp ticket
Báo cáo phân quyền theo các role: admin, supervisor, agent
Báo cáo chi tiết ticket
Báo cáo chi tiết ticket: thời gian phản hồi lần đầu, thời gian xử lý trung bình, báo cáo chi tiết theo nội dung...
Tích hợp Email (ví dụ [email protected])
Tự động lấy các email trong hòm thư chung về hệ thống
5
5
Định tuyến tự động Email tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, luật gặp gần nhất Tự động chia các email lấy từ hòm thư chung tới nhân viên
Gửi Email tới khách hàng
Khách hàng nhận email từ địa chỉ email chung của doanh nghiệp
Email marketing (Số email MAX/tháng/agent)
Hỗ trợ cá nhân hóa nội dung Email, gửi theo chế độ thủ công
10,000
10,000
Email automation (Số email MAX/tháng/agent)
Hỗ trợ cá nhân hóa nội dung Email, gửi theo chế độ tự động theo lịch
10,000
10,000
Báo cáo tổng hợp Email
Báo cáo số lượng email nhận vào, gửi ra, số email thành công, số email đọc...
Báo cáo chi tiết Email
Báo cáo chi tiết theo nhóm, chuyên viên
Tích hợp tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name)
Tích hợp đầu số ngắn SMS (Short Code SMS) để nhận SMS
Định tuyến tự động SMS tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, luật gặp gần nhất
SMS Marketing (Số SMS Max/tháng/agent)
Hỗ trợ cá nhân hóa nội dung SMS, gửi theo chế độ thủ công
1000
1000
SMS Automation (Số SMS Max/tháng/agent)
Hỗ trợ cá nhân hóa nội dung SMS, gửi theo chế độ tự động theo lịch
1000
1000
Báo cáo tổng hợp SMS
Báo cáo số lượng sms gửi ra theo ngày, tuần, quý ...
Báo cáo chi tiết SMS
Báo cáo chi tiết theo nhóm, chuyên viên
Tích hợp với số hotline các mạng FPT, CMC, Gtel
Hoặc các nhà mạng khác hỗ trợ SIP Trunking
Tích hợp simbox
Định tuyến cơ bản: định tuyến tự động cuộc gọi tới nhân viên xử lý: theo số gọi, xoay vòng
Định tuyến nâng cao: định tuyến tự động cuộc gọi tới nhân viên xử lý: lịch làm việc, theo thời gian, xoay vòng, gặp gần nhất, theo thuộc tính khách hàng (vip / blacklist / dynamic field)
Cuộc gọi đồng thời
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng hotline
Không giới hạn
Không giới hạn
Hỗ trợ thiết bị đầu cuối SIP Phone
Hỗ trợ thiết bị đầu cuối IP Phone
Hỗ trợ thiết bị đầu cuối trình duyệt (WebRTC)
Sử dụng trình duyệt làm thiết bị nghe gọi, không cần plugin
Hỗ trợ thiết bị đầu cuối số là số di động cá nhân
Ghi âm cuộc gọi
Giao diện Web tương tác cuộc gọi
Popup thông tin cuộc gọi
Popup thông tin khách hàng
Popup ticket
Tự động mở ticket khi có cuộc gọi điện đến, gọi đi
Tìm kiếm thông tin khách hàng
Hold, Mute cuộc gọi
Chuyển cuộc gọi
Tổng đài tự động IVR
Không giới hạn
Không giới hạn
Tổng đài nội bộ PBX
Danh bạ nội bộ
Voicemail
Giám sát cuộc gọi: nghe lén, cướp cuộc gọi, đàm thoại nhóm, ngắt
Giám sát cuộc gọi vào, nghe lén, cướp cuộc gọi, đàm thoại nhóm, ngắt cuộc gọi
Giám sát năng suất nhân viên
Giám sát trạng thái làm việc, giám sát chỉ số online trong ca, trong ngày
Giám sát hàng chờ cuộc gọi
Giao diện admin quản trị nhân viên, quản trị máy nhánh
Post-call survey
Gọi trực tiếp số máy lẻ
Tìm kiếm và nghe lại cuộc gọi ghi âm (theo ngày, theo nhân viên, theo số khách hàng …)
Báo cáo thời gian login/logout/online/offline
Báo cáo tổng quan
Báo cáo số lượng, báo cáo miss call, báo cáo AHT...
Báo cáo chi tiết
Báo cáo số lượng, báo cáo miss call, báo cáo AHT...tới từng nhân viên
Ẩn số điện thoại khách hàng
Agent chỉ xem được số điện thoại của khách sau khi ẩn đi 1 phần
Tạo chiến dịch
Tạo chiến dịch outbound: gọi điện, email, sms theo 2 chế độ manual / automated
Tạo bảng câu hỏi / câu trả lời cho chiến dịch gọi điện
Bảng hòi / trả lời sẽ hiển thị trong phiên gọi điện của nhân viên
Import / Export khách hàng vào chiến dịch từ file
Import / Export khách hàng vào chiến dịch từ file
Import khách hàng vào chiến dịch từ bộ lọc
Các khách hàng lọc ở chức năng contact management sẽ
Do not call list
Cho phép khách hàng từ chối nhận cuộc gọi từ doanh nghiệp
Unsubscriber SMS
Cho phép khách hàng từ chối nhận SMS từ doanh nghiệp
Unsubscriber Email
Cho phép khách hàng từ chối nhận Email từ doanh nghiệp
Báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch
Báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch
Báo cáo kết quả câu hỏi / câu trả lời cho chiến dịch gọi điện
Báo cáo kết quả câu hỏi / câu trả lời cho chiến dịch gọi điện
Quản lý khách hàng cá nhân
Mỗi khách hàng là 1 contact
Quản lý khách hàng tổ chức
Nhóm các user riêng lẻ của tổ chức vào 1 khách hàng tổ chức
Công cụ làm Segment khách hàng cá nhân
Công cụ phân lớp, phân tích khách hàng
Công cụ làm Segment khách hàng tổ chức
Công cụ phân lớp, phân tích khách hàng là tổ chức
Công cụ làm Segment ticket
Công cụ phân lớp, phân tích các thuộc tính của ticket
Dynamic field (user)
Admin tự thêm được các trường thông tin vào user phù hợp với doanh nghiệp
Dynamic field (tổ chức)
Admin tự thêm được các trường thông tin vào tổ chức phù hợp với doanh nghiệp
Dynamic view (ticket)
Hiển thị thông tin tùy biến tại các giao diện view thông tin, customize theo từng doanh nghiệp
Merge Contact
Ghép các thông tin liên hệ rời rạc của 1 khách hàng vào chung 1 view
Hợp nhất thông tin, lịch sử tương tác khách hàng đa kênh
Tất cả thông tin KH đến từ các kênh
Import / Export dữ liệu khách hàng
Import / Export dữ liệu khách hàng
Contacts & ticket history
Lịch sử tương tác khách hàng
Tùy chỉnh trang Help Center
Doanh nghiệp tùy chỉnh được các thông tin trên trang KB như màu sắc, logo, banner...
Công cụ soạn thảo articles
WYSIWUG, hỗ trợ soạn thảo theo mã HTML, hỗ trợ link Video, ảnh, bảng biểu
Import nội dung
Import theo template excel được cung cấp sẵn
Public help center
Tạo các Help center cho khách hàng của doanh nghiệp vào tra cứu thông tin
Private help center
Hỗ trợ nhân viên đăng nhập để xem các thông tin, tra cứu nội bộ công ty
Collections
Hỗ trợ phân loại bài viết thành nhiều collection khác nhau tùy theo nội dung bài viết
Tìm kiếm
Tìm kiếm linh hoạt nội dung theo từ, theo cụm từ
Phản hồi
Cho phép khách hàng để lại phản hồi trên bài viết
Báo cáo KB
Báo cáo số lượng view, số lượng phản hồi, tỉ lệ đáp ứng
Tạo kịch bản chấm điểm
Tạo kịch bản chấm điểm (tiêu chí chấm điểm )
Phân công chấm điểm
Phân công cho bộ phận hoặc từng QA thực hiện chấm điểm
Phê duyệt chấm điểm
Chuyên viên thực hiện khiếu nại lại với các nội dung chấm điểm chưa chính xác và QA Lead có quyền quyết định thông tin khiếu nại là đúng hay sai và đưa phương án giải quyết
Báo cáo chấm điểm
Báo cáo tổng hợp và chi tiết liên quan đến quản lý chất lượng
Ứng dụng hỗ trợ 2 hệ điều hành iOS, Android
Ứng dụng hỗ trợ 2 hệ điều hành iOS, Android
Notification
Cho phép có thông báo khi có ticket mới, ticket được cập nhật
Xử lý ticket
Phản hồi ticket cho khách hàng hoặc tương tác nội bộ
Xem, cập nhật thông tin khách hàng
Xem chi tiết và cập nhật thông tin khách hàng
Lịch sử tương tác khách hàng
Xem chi tiết lịch sử tương tác khách hàng
Tìm kiếm phiếu ghi, khách hàng
Tìm kiếm nhanh, tìm kiếm nâng cao phiếu ghi và khách hàng
Tích hợp các công nghệ quay số với hệ thống Call Center/ Contact Center
Liên kết phần smart dialer với giao diện xử lý của agent
Automatic Call
Thiết lập gọi ra tự động theo file ghi âm, kịch bản IVR tự động, Text to Speech (TTS): chuyển văn bản thành giọng nói
Predictive Call
Hỗ trợ quay số tự động khi gọi ra, giúp lọc bỏ các khách hàng không nghe máy & tăng tương tác của tư vấn viên
Preview Call
chiến dịch tương tác ra thủ công cho phép agent chủ động thực hiện gọi ra
Import khách hàng vào chiến dịch từ bộ lọc
Import data khách hàng vào hệ thống sau đó nhóm lại (tạo bộ lọc) hoặc lọc tìm trong data khách hàng có sẵn trên hệ thống của các lần tương tác trước
Import khách hàng không muốn tương tác (Blacklist)
Import khách hàng không muốn tương tác từ file
Thiết lập thực hiên chiến dịch theo kịch bản
Thiết lập thực hiên chiến dịch theo kịch bản
Thiết lập quay số tự động
Quản trị viên thiết lập quay số cho chiến dịch: Số cuộc gọi đồng thời, Số lần gọi lại, thời gian chờ gọi lại
Kiểm duyệt chiến dịch
Kiểm duyệt đảm bảo nội dung phù hợp
Lowest cost routing
Định tuyến tối ưu chi phí
Random number routing
Tự động đảo số gọi ra
API Integration
Tạo các chiến dịch gọi ra thông qua các phần mềm bên thứ 3 hoặc phần mềm có sẵn
Scroll Up